Július Šottník fyzioterapeut

VZDELANIE A PRAX

 

Mgr. Július Šottník


Vzdelanie: v roku 2009 som ukončil Strednú zdravotnícku školu odbor masér, následne som nastúpil na Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch. Štúdium som ukončil v roku 2011 získaním bakalárskeho titulu. Magisterský titul som získal v roku  2016 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore fyzioterapia .

Odborná prax: prvé pracovné skúsenosti som nadobudol počas absolventskej  praxe vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, následne som rok pracoval na súkromnej klinike v Nitre ako fyzioterapeut, neskôr tri a pol roka na súkromnej poliklinike v Bratislave, kde som okrem pozície fyzioterapeuta zastával aj funkciu vedúceho rehabilitačného oddelenia.

Ďalšie vzdelanie: absolvoval som niekoľko kurzov na zvýšenie mojej odbornosti a získania nových schopností ako sú kurzy: SM systém, kinesiotape, diagnostika a terapia kolenného kĺbu, diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému a kurz kondičného trénera.

Partnerské firmy:

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky
Július Šottník fyzioterapeut